Informacje, newsy
Otwarcie ogrodu botanicznego w Kielcach

Otwarcie ogrodu botanicznego w Kielcach

  • 2023-05-03
  • Kielce

Galerie zdjęć - zdjęcia

Zdjęć w galerii 18.

Opis

Ogród Botaniczny w Kielcach znajduje się w granicach administracyjnych miasta Kielce, na południowo-wschodnich zboczach góry Karczówka (339 m n.p.m.), u zbiegu ulic Karczówkowskiej i Jagiellońskiej. Osią założeń ogrodowych jest zabytkowa ulica Karczówkowska, z murowanymi stacjami Drogi Krzyżowej, przecinająca i dzieląca na odcinku ok. 400 m, teren na dwie nierówne części, większą po stronie południowej – 11 ha i mniejszą – 3 ha, po stronie północnej.

Od strony zachodniej sąsiaduje z najstarszym w Kielcach rezerwatem krajobrazowo-leśnym Karczówka o powierzchni 26,62 ha oraz Chęcińsko-Kieleckim Parkiem Krajobrazowym – pierwszym polskim parkiem geologicznym, powołanym w celu ochrony i promocji walorów przyrody nieożywionej miasta.

Obszar Góry Karczówka porośnięty starodrzewiem sosnowym, w przeszłości wykorzystywany był górniczo. Wydobywano tu wapień oraz rudy ołowiu, a pozostałości dawnych prac górniczych w postaci szybów i rowów poeksploatacyjnych widoczne są na stokach: południowym i zachodnim. Zachowane ślady górnictwa kruszcowego w rejonie Karczówki, a także odsłonięcia geologiczne i ich wartość naukowa, stanowią cenne zasoby dziedzictwa geologicznego regionu. Góra, wraz z zabudową – sakralnym zespołem architektonicznym (wczesnobarokowy kościół Św. Karola Boromeusza i pobernardyński klasztor waz z zabudowaniami gospodarczymi) stanowi strefę ochrony konserwatorskiej.

Na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego występują (obok kamieni budowlanych) rudy ołowiu, cynku i miedzi, na bazie których przez wiele stuleci rozwijało się górnictwo. Świadczą o tym dobrze zachowane stare sztolnie, szyby, hałdy i nieczynne kamieniołomy.

Lokalizacja ogrodu botanicznego na wschodnim stoku wzgórza Karczówka ze spadkiem w kierunku wschodnim i południowym, gdzie różnica poziomów między najwyższym a najniższym miejscem wynosi 20 m, znacznie uatrakcyjnia walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca. Z wyższych partii ogrodu rozciąga się widok na miasto i pobliskie pasma Gór Świętokrzyskich, z Pasmem Dymińskim na planie pierwszym.

ip

Ostatnio dodane
Essentials of Modern Marketing - Poland Edition
Komunikacja marketingowa MediaMarkt w podręczniku Philipa Kotlera o biznesie

Innowacyjne pomysły firmy mogą dzięki temu stać się inspiracją dla młodych marketingowców.

Przemysław Czarnek został ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej
Przemysław Czarnek został ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej

Minister edukacji i nauki otrzymał naganę.