Wydawnictwo Jedność, Kielce

Książki inne niż wszystkie

O wydawnictwie

Historia Wydawnictwa JEDNOŚĆ sięga 1918 r., kiedy to została założona Drukarnia Diecezjalna "Jedność", jedna z najlepiej wyposażonych drukarń Kielecczyzny. Początkowo wydawano głównie literaturę dotyczącą życia duchowego oraz publikacje dokumentujące historię regionu. Obecnie wydawnictwo posiada bogatą ofertę skierowaną do szerokiej rzeszy odbiorców, publikując książki z zakresu teologii, biblistyki, duchowości, filozofii, historii, bioetyki i hagiografii, tak polskich, jak i zagranicznych autorów. JEDNOŚĆ wydaje cenione w środowisku podręczniki, przewodniki metodyczne i pomoce dydaktyczne (także dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz bogatą literaturę katechetyczną i duszpasterską. Z myślą o najmłodszych czytelnikach powstał osobny dział wydawniczy - JEDNOŚĆ DLA DZIECI. Jesteśmy również znaczącym wydawcą książek z dziedziny pedagogiki zabawy, proponując profesjonalnie opracowane gry i zabawy edukacyjne dla każdej grupy wiekowej. W ofercie Wydawnictwa JEDNOŚĆ zna jdują się także wysmakowane edytorsko albumy oraz literatura piękna, m.in. szeroki wybór poezji religijnej i świeckiej, tomiki aforyzmów i myśli wybitnych osobowości. Dzięki podpisanej w 2003 r. umowie o współpracy Jedność stała się partnerem znanego niemieckiego Wydawnictwa HERDER. Jej owocem są wspólne przedsięwzięcia edytorskie, które zyskały uznanie czytelników.

Wydawnictwo JEDNOŚĆ w ciągu ostatnich lat wypracowało własny profil wydawniczy i kierując swą ofertę do wielu różnych grup czytelników, ugruntowało swoją obecność na rodzimym rynku księgarskim. Przy wydawnictwie istnieje Drukarnia im. Adama Półtawskiego - nowoczesna drukarnia dziełowa specjalizująca się w druku wysokonakładowym.

Oferujemy książki z zakresu:

 • Teologii: publikacje wybitnych polskich teologów (teologia dogmatyczna, teologia moralna) Katechizm Kościoła Katolickiego w pytaniach i odpowiedziach
 • Katechetyki: ogólnopolskie programy nauczania religii dla wszyskich etapów edukacyjnych uwzgledniające założenia reformy polskiego szkolnictwa (podręczniki do religii dla przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum i liceum (technikum), pomoce dla uczniów, przewodniki metodyczne dla katechetów) pomoce służące przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania pomoce katechetyczne (śpiewniki oraz kasety z pieśniami i piosenkami do programu katechetycznego, gry i zabawy biblijne, scenariusze przedstawień religijnych, praktyczny terminarz katechety, bogata literatura przedmiotowa)
 • Biblistyki: seria "Biblia dla każdego" (10 tomów zawierających pełny tekst Pisma świętego, unikatowe ilustracje, komentarze oraz informacje z zakresu archeologii, historii i sztuki) seria "Historie biblijne" (cykl książeczek, które w sposób przystępny zapoznają najmłodsze dzieci z Pismem św.) książki do medytacji biblijnej
 • Homiletyki i kaznodziejstwa (nowe, ciekawe propozycje homilii na cały rok kościelny dla dzieci młodzieży i dorosłych)
 • Bioetyki (seria "W poszukiwaniu prawdy" - propaguje chrześcijańską postawę wobec niepokojących moralnie zjawisk współczesnego świata)
 • Filozofii
 • Poezji (szeroki wybór antologii poezji religijnej i świeckiej, m.in. do wykorzystania na katechezie i w pracy wychowawczej)
 • Pedagogiki zabawy (nowe pomysły gier i zabaw - oferta dla wychowawców, nauczycieli i rodziców): 
  gry i zabawy ruchowe dla przedszkolaków 
  gry i zabawy na każdą okazję dla dzieci i młodzieży 
  gry i zabawy interakcyjne dla dzieci młodzieży i dorosłych 
  poradniki dla prowadzących grupy
 • Psychologii: seria "Psychologia dla Ciebie" - oferuje w przystepnej formie, często nowe, oryginalne treści z zakresu psychologii, psychoanalizy i psychoterapii seria "Psychologia wychowania" - porusza najważniejsze zagadnienia dotyczące wychowania i nauczania człowieka w różnych okresach jego życia poradniki psychologiczne.
MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA